ການຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ CE ຊັ້ນຮຽນໃຫມ່ IIA CE

1
2

ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ CE ໃຫມ່ IIB CE

3
4

ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນ CE ສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອປະເພດ I ໃຫມ່ຂອງ CE ທາງການແພດ

5
6

ການແພດ ISO ໃຫມ່ Super Union Medical

7
8

ໃບຢັ້ງຢືນການແພດ FDA

医用FDA证书